• நல்ல வேலையும் ,நல்ல பழக்கமும் உள்ள வரன் தேவை- வருமானம் 50000
  • நல்ல வேலையும் ,நல்ல பழக்கமும் உள்ள வரன் தேவை- வருமானம் 50000
  • நல்ல வேலையும் ,நல்ல பழக்கமும் உள்ள வரன் தேவை- வருமானம் 50000

நல்ல வேலையும் ,நல்ல பழக்கமும் உள்ள வரன் தேவை- வருமானம் 50000

Cuddalore

Type : 👗Bride
Date : April 24, 2022
Horoscope Matching : Must
Person Caste : Sengunthar/Kaikolar
Father Caste : Sengunthar/Kaikolar
Mother Caste : Sengunthar/Kaikolar
Person Name : A Saranya
Applied By : Relative
Place of Birth : Cuddalore
Date of Birth : May 15, 1994
Time of Birth (In Am/Pm) : 3:45:PM
Birth Zodiac : மிதுனம்(Gemini)
Birth Laknam : மிதுனம்(Gemini)
Birth Star : புனர்பூசம்(Punarvasu)
Paadham : 1
Educate Qualify : Under Graduate
Workability : Not Working
Work Profile : Nil
Working City : Nil
Monthly Income : Not Working
Monthly Expences : Not Working
Own House : Having
Skin Colour : Brown
Height In CM : 171-180
Weight In KG : 61-65
Physically Challenged : No
If Physically Challenged, Details : no
Father Name : Alive
Father : Alive
Father (Work Profile) : Jewel Business
Mother : Alive
Mother (Work Profile) : House Wife
Younger Brother : 0
Younger Sister : 0
Elder Brother : 1
Elder Sister : 0
Dosham ? : Don't Know
Dosham Details : no
Age of Person : 26-30
Country : India
State(India) : Tamil Nadu
District (Tamil Nadu) : Cuddalore
Family Status : Upper Middle Class
Partner Preference : Mentioned in Description
Diet : Non Vegetarian

Description

Applied by : Father in law (Perippa)

Email :[email protected]

Whatsapp : +919865841436

 

Partner Preference:

Partner Age Difference : 2 to 5 Years

Work Profile : Job / Business

Monthly Income : 50k & Above

Education : UG / PG

Location : Need to Discuss

Diet : Non Vegetarian

Own House : Must

Mention kalyanasubam.com when calling the Bride/Groom

 

Profile Picture
Elango
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips
  1. Use a safe location to meet Bride/Groom
  2. Beware of Forcing
  3. Kalyana Subam is not responsible as per Publishing Norms 
  4.  
Top