Free Pan Card for Tamil Signaturers

Free Pan Card for Tamil Signaturers

இலவச பான் கார்டு

தமிழ் மொழியை ஊக்குவிக்க, இந்த முயற்சியை எடுத்துள்ளோம் !!
நிபந்தனை:

  1. உங்கள் கையொப்பம் தமிழில் இருக்கவேண்டும்
  2. ஆதார் அட்டை இருக்க வேண்டும்
  3. அணைத்து ஜாதி, மதத்தினருக்கும் அனுமதி உண்டு
leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top