திருமணத்தில் இந்த ஜோடி பாலிவுட் கனவை எப்படி நிறைவேற்றினார்கள் என்று பாருங்கள்!