இந்த மணமகள் தனது மெஹந்தி உடையை ZARA இலிருந்து வாங்கினார்!